Η Σχολή Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης , ήταν η πρώτη πολιτική σχολή εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών που λειτούργησε στην Ελλάδα με κωδικό έγκρισης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.GR-RF-001 και λειτουργεί ανελλιπώς από την ίδρυσή της το 1970, ενώ έχουν αποφοιτήσει από αυτήν εκατοντάδες χειριστές αεροπλάνων, πολλοί από τους οποίους εργάζονται σήμερα σε μερικές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες!

Σήμερα η σχολή λειτουργεί με την μορφή DTO (declared training organization) με κωδικό έγκρισης από την Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορίας (Υ.Π.Α) DTO EL-005

Η Σχολή είναι Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης και ακολουθεί αυστηρά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Εκπαίδευσης της EASA (European Aviation Safety Agency) βάσει της οποίας χορηγεί το Ευρωπαϊκό Πτυχίο Χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων PPL (Private Pilot Licence) και LAPL (Light Aircraft Pilot`s Licence) Η εκπαίδευση στη Σχολή χωρίζεται σε δύο ενότητες, τη Θεωρητική Εκπαίδευση (εδάφους) και την Πτητική Εκπαίδευση (αέρος).
Η Θεωρητική Εκπαίδευση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Αερολέσχης που βρίσκονται στο Αεροδρόμιο Κολχικού Λαγκαδά  και περιλαμβάνει βίντεο προβολές, παρουσιάσεις, εξειδικευμένα βιβλία, αεροναυτιλιακά βοηθήματα, κ.λπ..
Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Εκπαίδευσης διδάσκονται οι παρακάτω 9 ενότητες μαθημάτων:

 • Αεροπορικό Δίκαιο / Air Law
 • Διαδικασίες Πτητικής Λειτουργίας / OperationalProcedures
 • Αρχές Πτήσης / Principles of Flight
 • Γενικές Τεχνικές Γνώσεις Αεροσκαφών / Aircraft General Knowledge
 • Επιδόσεις&ΣχεδιασμόςΠτήσης / Flight Performance & Planning
 • Αεροναυτιλία &Ραδιοβοηθήματα / Navigation &RadioAids
 • Ανθρώπινες Δυνατότητες & Περιορισμοί / Human Performance&Limitations
 • Μετεωρολογία / Meteorology
 • Επικοινωνίες / VFR Communications

Τα μαθήματα γίνονται στη νέα, πλήρως εξοπλισμένη, αίθουσα Θεωρητικής Εκπαίδευσης της Αερολέσχης στο Αεροδρόμιο Κολχικού Λαγκαδά.

H Πτητική Εκπαίδευση ξεκινά επίσης από τις εγκαταστάσεις της Αερολέσχης στο αεροδρόμιο Κολχικού  και αποτελείται από τουλάχιστον 45 ώρες πτήσεων με τα αεροπλάνα της Σχολής, τα οποία είναι όλα εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα όργανα και συστήματα πτήσης, ενώ ακολουθείται ένα εγκεκριμένο από την Υ.Π.Α. Πρόγραμμα Πτητικής Εκπαίδευσης, το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ασφαλή εκπαίδευση.

Μετά την επιτυχή αποφοίτησή του από τη Σχολή, ο μαθητής υποβάλλεται σε Γραπτές Εξετάσεις στις παραπάνω 9 ενότητες μαθημάτων, οι οποίες διενεργούνται στη Σ.ΠΟ.Α. (Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας) της Υ.Π.Α. Οι ερωτήσεις είναι της μορφής πολλαπλών επιλογών και το οριακό ποσοστό επιτυχίας για κάθε μάθημα είναι το 75%.

Πριν ο μαθητής προχωρήσει στην εξέταση αέρος, θα πρέπει να περάσει επιτυχώς και την εξέταση επιπέδου επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα η οποία διενεργείται είτε στα εγκεκριμένα από την Υ.Π.Α. εξεταστικά κέντρα είτε σε αντίστοιχα εξεταστικά κέντρα μέσω διαδικτύου και να κατέχει Πιστοποιητικό Υγείας Τάξης 2.                Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από ιδιωτικά Αεροπορικά Ιατρικά Κέντρα, τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τη Γραμματεία της ΑΛΘ.

 Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα που απαιτείται για τη διενέργεια πτήσεων είναι το επίπεδο 4. Η Γραμματεία της σχολής μπορεί να σας καθοδηγήσει στις διαδικασίες για την εξέταση.

Τέλος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων, την επιτυχία του επιπέδου 4 στην επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας και αφού ο μαθητής έχει συμπληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία ώρες πτήσεων και κριθεί ικανός από τον εκπαιδευτή του, είναι πια έτοιμος για την τελική Εξέταση Αέρος και την απόκτηση του πτυχίου του.

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις εγγραφής στη Σχολή

 • Εγγραφή στην Αερολέσχη Θεσσαλονίκης
 • Συνδρομή μέλους μαθητή (θεωρία & σχολική ύλη
 • Ετήσια συνδρομή μέλους χειριστή
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π.)
 • Πιστοποιητικό Υγείας Τάξης 2 από Αεροπορικό Ιατρικό Κέντρο (πριν την έναρξη της πτητικής εκπαίδευσης)
 • Το κόστος των πτήσεων καταβάλλεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογομετά από κάθε πτήση και, άρα, ρυθμίζεται από το μαθητή ανάλογα με τη συχνότητα που θα πετάξει.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στη Σχολή, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΑΛΘ στο τηλέφωνο 2394041847 & 2310476000 η μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: info@aeroclub-tsl.gr

Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, γίνε πιλότος, έλα στην Αερολέσχη Θεσσαλονίκης!