Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης & Πίνακας Τακτοποιημένων Μελών ΑΛΘ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΛΘ 2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΛΘ 2023