Παρακάτω απεικονίζονται μερικά από τα πρώτα σόλο των μαθητών της Σχολής Χειριστών, καθώς και οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν…