Αναβολή πτήσεων πυροπροστασίας 2024

Ενημέρωση μελών Λόγω απουσίας χορηγού καυσίμων οι πτήσεις πυροπροστασίας δεν θα πραγματοποιούνται εκτός εάν υπάρξει νεότερη εξέλιξη. Θα πραγματοποιηθούν πτήσεις ενδεχομένως διατεταγμένες, εφόσον υπάρξει ζήτηση από την Πολιτική Προστασία με επιδότηση καυσίμου από την 113 ΠΜ